VIESOLUTIONS - Đối Tác Chiến Lược của Samsung Vina Electronics - Giải Pháp Nhà Hàng Khách Sạn Toàn Diện


Vào đầu tháng 11 năm 2014, VIETSOLUTIONS đã vinh dự được chính thức trở thành đối tác chiến lược của Samsung cho Giải Pháp Khách Sạn tại thị trường Việt Nam. Với hoài bão "Mang thế giới đến Việt Nam - Đưa Việt Nam ra thế giới", VIETSOLUTIONS hi vọng sẽ chung tay cùng các doanh nghiệp Việt, giúp chất lượng ngành khách sạn nước nhà sớm sánh ngang cùng quốc tế.0 comments:

Post a Comment

 
Lên đầu