37 Tuyệt Chiêu Chăm Sóc Khách Hàng (Phần 2) - Giải Pháp Nhà Hàng Khách Sạn Toàn Diện

37 Tuyệt Chiêu Vươn Tầm Chăm Sóc Khách Hàng Xuất Sắc
37 Techniques to Achieve Excellent Customer Service
(14 – 7 – 4 – 12)

MỤC ĐÍCH CHUNG/ COMMON PURPOSE:
-       Cho phép khách hàng cảm nhận tầm quan trọng của mình cũng như sự tôn trọng từ nhà cung cấp
Allow customers to feel important & respected
-       Nâng cao sự an tâm cũng như lòng trung thành của khách hàng
Increase customer satisfaction and loyalty

37 Tuyệt Chiêu Chăm Sóc Khách Hàng (Phần 1)
I. 4 Kỹ Thuật Kiểm Soát Phản Ứng Tiêu Cực/ 4 Damage Control Technique

II. 12 Kỹ Thuật Giải Quyết Tranh Chấp/ 12 Conflict Techniques


0 comments:

Post a Comment

 
Lên đầu